Miljø

Grønnpunkt

Slukkeskum Multipro er konstruert med tanke på miljøet. Ettersom vi håper at de fleste ikke trenger å benytte seg av Slukkeskum Multipro, ønsker vi at miljøet ikke skal belastes unødig.

Slukkemiddelet

110 Slukkeskum Multipro inneholder ingen merkepliktige giftige eller helseskadelige stoffer. Den unike konstruksjonen gjør at man ikke har behov for drivgass, boksen er trykksatt med ren luft.

Selve boksen

Boksen er konstruert i aluminium som enkelt lar seg gjennvinne.
Slukkeskum Multipro inneholder ingen drivgass, blærekonstruksjonen inne i boksen sørger for at slukkeskummet presses ut ved hjelp av ren komprimert luft. Slukkeskum Multipro inneholder ingen farlig drivgass.

Avfallshåndtering og Grønt punkt

Slukkeskum Multipro, både full og tom boks, skal kildesorteres som restavfall.
Slukkeskum Multipro er merket med Grønt Punkt. Grønt Punkt merket viser at vi tar samfunnsansvar for emballasjen og er en kvittering for at det er betalt miljøavgift for emballasjen når Slukkeskum Multipro kasseres.

Skroll til toppen