Historien bak

Stortingsmelding nr. 35 (2008-2009): Brannsikkerhet

”Videre har Justisdepartementet foreslått at det i forebyggendeforskriften åpnes opp for at nye slokkemidler, slik som slokkesprayer, tillates omsatt som tilleggsutstyr til bekjempelse av brann. For eldre og personer med nedsatt funksjonsevne kan det være vanskelig å håndtere ordinært slokkeutstyr på grunn av utstyrets vekt. For disse gruppene vil små slokkesprayer være et alternativt hjelpemiddel for å slokke små branntilløp i startfasen.”…

Stortingsmelding nr. 35

Stortingsmelding 35 (2008-2009) om brannsikkerhet ble startskuddet for arbeidet med Slukkeskum.

Målet var høy kvalitet og et miljøriktig produkt. Samtidig var det et sterkt ønske om at produktet skulle bidra til å øke bevisstheten rundt nødnummeret til brannvesenet. Derav navnet 110 og brannvesenets logo som vi har tillatelse til å benytte.

110-logoen, som er kjent fra brannbilene, ble fornyet og laget i 3D.

Våren 2010 kom endringene i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, som gjorde at salget kunne starte 01.07.2010.

Slukkeskum er i Forskrift om Brannforebyggende tiltak og tilsyn definert som tilleggsutstyr.

§ 1-3. Håndholdt produkt for bekjempelse av brann, som ikke tilfredsstiller kravene til funksjonalitet og effektivitet for håndslokker.
I tillegg stilles det krav til norsk merking.

§ 9-1. Tilleggsutstyr skal også merkes på norsk, og det skal tydelig framgå at utstyret har begrenset slokkekapasitet og ikke kan erstatte påbudt manuelt slokkeutstyr.

Skroll til toppen