Toppen

Forfatterarkiv | krister

Seks av ti branndøde over 70 år.

Så langt i år har 47 mennesker omkommet i brann i Norge. 29 av disse er 70 år eller mer. Selv om eldre i flere år har vært overrepresentert på brannstatistikken, er årets utvikling dramatisk. Regjeringen har besluttet å nedsette et utvalg som skal gjennomgå brannsikkerheten for eldre og andre risikogrupper. Risikoen for å omkomme […]

Les mer

Første utdeling fra 110 Slukkeskumfondet

Mandag 25. Oktober hadde Styret i 110 Slukkeskumfondet sitt første tildelningsmøte. Ettersom fondet er helt nytt, og hverken markedsført eller særlig kjent ennå, var Styret fornøyd med at det hadde kommet inn 10 søknader på under 1 måned. Av de 10 søknadene var det 2 søknader som ikke oppfylte kriteriene til fondet, mens 8 søkere […]

Les mer

BSP AS