Første utdeling fra 110 Slukkeskumfondet

Mandag 25. Oktober hadde Styret i 110 Slukkeskumfondet sitt første tildelningsmøte.
Ettersom fondet er helt nytt, og hverken markedsført eller særlig kjent ennå, var Styret fornøyd med at det hadde kommet inn 10 søknader på under 1 måned.

Av de 10 søknadene var det 2 søknader som ikke oppfylte kriteriene til fondet, mens 8 søkere fikk tildelt gratis 110 Slukkeskumbokser. Disse er:

Vollene Seniorsenter i Arendal – ønsker at beberne skal få et suplement til de store og tunge håndslukkerne som mange har problemer med å håndtere.

Spydeberg og Hobøl Brannvesen – i forbindelse med Aksjon boligbrann ønsker de å demonstrere og gi bort 110 Slukkeskum til de eldre som et tilleggsprodukt som kan slukke mindre branntilløp i boligen.

Vear Skole – En skole som bruker naturen aktivt og ønsker å ha 110 Slukkeskum med ut på tur.

Suldal brann og redningsvesen – ønsker å tilby de eldre i kommunen en boks med 110 Slukkeskum.

Tinn Helsetun – ønsker å utstyre alle pasientrommene med 110 Slukkeskum, som er lett å få tak i og bruke.

Redningsselskapet Ung Honningsvåg – driver forebyggende sjørelaterte aktiviteter som førstehjelp, sikkerhet i båt, brannsikkerhet, navigering, sikkerhetsøvelser og motorlære/vedlikehold av båt.

Tomter Skole v/ Foreldrenes arbeidsutvalg – ønsker at barna skal kunne ha med seg 110 Slukkeskum ut på tur og at det er lett tilgjengelig i klassesituasjonen.

Hjemmetjenesten i Rollag kommune – ønsker å utstyre omsorgsboligene med 110 Slukkeskum fordi flertallet av brukerne ikke klarer å benytte eksisterende slokkeutstyr.

Alle som har blitt tildelt 110 Slukkeskum vil i nær fremtid bli kontaktet av sin nærmeste forhandler som vil stå for det praktiske rundt selve utdelingen. Målet er at alle skal få sine 110 Slukkeskumbokser i løpet av november.

Det av Fondets midler som ikke ble delt ut nå i oktober vil bli overført til neste utdeling som finner sted i april 2011.

Skroll til toppen